درمان
    رستمی
    نوای جنوب
    نگین جنوب
تاريخ انتشار: 30 آبان 1399 - 16:05

نوای جنوب:یکی ازآرزوهای دیرینه ی صیادان بردخون،داشتن پناهگاه امن برای شناورهای صیادی خودبوده است،آرزوی که تاکنون برای صیادان ما محقق نشده است،

 

نوای جنوب:یکی ازآرزوهای دیرینه ی صیادان بردخون،داشتن پناهگاه امن برای شناورهای صیادی خودبوده است،آرزوی که تاکنون برای صیادان ما محقق نشده است،وچه بسا صیادانی که دیگرنیستند این اسکله راببینندویااینکه خانه نشین شده اند،بعدازکش وقوس های فراوان وانتظاربرای انجام کارمطالعاتی آن ،این اسکله درسال ۹۵کلنگ زنی شدواکنون که تقریبا ۵سال ازکلنگ زنی آن میگذرد،بعدازبازدیدهای فراوان مسئولین کشوری ،استانی ونماینده های مجلس،اخیراقولهایی داده شده که فاز۱آن دربهمن ۹۹به اتمام برسد وواژه ی بهره برداری رانمیتوان بکاربرد چراکه تااین مرحله پناهگاهی برای شناورهای صیادی که هدف اصلی از ساخت اسکله هست محقق نمیشودوبایدهمچنان منتظربمانندتافاز۲آن چنانچه فاز۳درکارنباشدتکمیل شودوبه بهره برداری برسد،ازاستارت برای شروع کارمطالعاتی این پروژه تابهمن ۹۹که تکمیل فاز۱شامل شمع کوبی وبتون ریزی است تقریبا ۱۵سال زمان گذشته،تابه این مرحله رسیده است،واگرهمین روندادامه یابدآیاباید۱۵سال دیگرمنتظرماندتافاز۲اسکله،که ازظواهرنقشه بنظرمیرسدپیچیده ترازفازیک هست تکمیل شود؟اگرپاسخ این فرضیه درست باشد، یعنی شروع تاتکمیل فاز۲این پروژه چنانچه به سرنوشت فاز۱دچارشود۳۰سال مردم بردخون برای تکمیل این پروژه به انتظارنشسته اندوصیادان ۳۰ساله ی ما به ۶۰سال سن رسیده اندودیگر یک پیرمرد۶۰ساله رمقی برای صیادی نداردوباید پس اندازسی ساله اش راهزینه ی درمان وبیماریهای ناشی ازشرایط سخت شغل صیادی که ازسرگذرانده است بنماید،ولی درهرصورت امیدواریم این پروژه درفاز۲به بهره برداری برسد وفاز سه ای درپیشرو نداشته باشدتاحداقل صیادان جوان فعلی مابهره برداری آن راببینندوآنهاهم مانندگذشتگان خودنظاره گرنباشند،ومانیزبجای دیدن چهره ی برافروخته در پاسخ به این مطالبه ی تاکنون محقق نشده ی مردم ،شاهدتسریع دراجرای این پروژه باشیم ان شاالله.
(سیدمحمدحسینی زاده،سخنگوی شورای شهربردخون)کانال خبری نوای جنوب

برچسب ها:
بردخون

نظرات کاربران
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

اخبار استان بوشهر

اخبار استان فارس

اخبار ورزشی

پربازدیدترین اخبار