نوای جنوب
    ازرنگ
    نگین جنوب
تاريخ انتشار: 29 خرداد 1399 - 11:52
انتشار یک کلیپ

نوای جنوب:هفته گذشته انعکاس کلیپی در فضای مجازی با محتوای ازدواج یک دختر 11ساله با پیرمرد 90ساله و همچنین اظهاراتی در خصوص کودک آزاری واکنشهای بسیاری را در استان و کشور داشته ودارد بطوری که خبرگزاری العربی دبی نیز با عنوان استان بوشهر به آن پرداخت

 

نوای جنوب:هفته گذشته انعکاس کلیپی در فضای مجازی با محتوای ازدواج یک دختر 11ساله با پیرمرد 90ساله و همچنین اظهاراتی در خصوص کودک آزاری واکنشهای بسیاری را در استان و کشور داشته ودارد بطوری که خبرگزاری العربی دبی نیز با عنوان استان بوشهر به آن پرداخت

انتشار کلیپ با مصاحبه افرادی با خانمی آغاز می شود که در خصوص ازدواج ویا فروش دختر 11ساله اش به پیرمردی 90ساله صحبت می کند و در ادامه حرف از فرزند آزاری توسط پدر و ......

ابعاد انتشار این کلیپ بسیار فراگیرشده وواکنشهای متفاوتی را در پی داشت که تصاویری از درج این مطلب در خبرگزاری العربی دبی را نیز در پی داشته است و حتی ممکن است دامنه آن فراتر نیز برود .

بنا به رسالت رسانه ای و برای آشکار شدن زوایای پنهان این ماجرا و شفاف شدن موضوع که نام استان بوشهر و دشتستان در فیلم به کار رفته است تصمیم به بررسی میدانی موضوع گرفتیم .

شامگاه 27خرداد ماه ساعت 21به همراه دو نفر از همکاران نوای جنوب و دونفر از دوستانم عازم محله قدیمی و نسبتا بزه خیز محل محتوای کلیپ میشویم و با سوال از چند نفر  خیابان (د)که گفته میشد کلیپ در انجا فیلمبرداری شده پیدا می کنیم وارد خیابان که می شویم مقداری که جلو میرویم وارد یکی از کوچه ها می شویم ،

در این ساعت شب تعدادی زن ومرد جلو خانه ها نشسته اند از قیافه برخی از آنها اعتیاد شدید کاملا هویداست ،مردی که قطعا جوان است ولی مشخصا در مراحل سخت اعتیاد بسر میبرد و روی دستهایش اثرات خالکوبی نشان دارد را مخاطب قرار داده ودر مورد محل زندگی افراد نامبرده در کلیپ میپرسیم آدرس جلوتر را می دهند و ...جلوتر نیز جوانانی موتورسوار همگی لباس مشکی که شاخصه برخی جوانان این منطقه است آدرس کوچه ای که ماسه ریخته را میدهند و همچنان در کوچه ها پرسانیم ...

ماحصل بررسی میدانی ..

سالیان قبل خانم مورد مصاحبه با هویت (ز.ع)دورگه افغانی -ایرانی با فردی افغانی با هویت (ح.ر)ازدواج می کند و صاحب فرزندانی می شوند ،مرد که اعتیاد به مواد مخدر شیشه داشته و زن نیز معتاد به شیشه است ازدواجی که در ان صحبت شده و دختر 11ساله ای که گفته میشود مربوط به 8سال قبل بوده که به متارکه انجامیده و طرفین ماجرا همگی افغانی هستند و بررسی های انجام شده از افراد متعدد افغان نشان می دهد رسم ازدواج افغانیها چنین است و با پرداخت مبلغی  (شیربها)تقریبا نوعی مبادله انجام شده است و منحصر به این ازدواج نبوده است ودختر 11ساله هم اکنون 20سال دارد و سالها قبل نیز متارکه نموده است .

اما بانوی مصاحبه کننده (ز.ع)نیز خود از شوهرش قبلا جدا گردیده و پس از ان مبادرت به ازدواج موقت با فرد دیگری کرده که یک فرزند نیز ازان مرد دارد که به دلیل عدو توان در نگهداری تحویل سازمانهای حمایتی می شود .

مرد افغانی پدر دختر انی که بانوی مذکور مدعی فرزند آزاری گردیده 3/12/98بدلیل شکایت مادر دختران در خصوص فرزند آزاری و اعتیاد به شیشه دستگیر ودر زندان بسر میبرد ،از آنجایی که نام استان بوشهر ودشتستان در کلیپ برده شده وانعکاس وسیع آن در فضای مجازی و از طرفی خارجی بودن کلیه افراد دخیل در این ماجرا و همچنین وقوع موضوع در سالیان قبل  نیاز مبرم به تنویر و شفافتر شدن موضوع وجود دارد تا زمینه ودست آویزی برای استفاده تخریبی بوجود نیاید .کانال خبری نوای جنوب

برچسب ها:
ازدواج پیرمرد

نظرات کاربران
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

کد امنيتي: [تغيير کد]

اخبار استان بوشهر

اخبار استان فارس

اخبار ورزشی

پربازدیدترین اخبار