رستمی
    نوای جنوب
    نگین جنوب
تاريخ انتشار: 07 فروردين 1399 - 16:29
مشکلات آلایندگی دیر ادامه دارد

نوای جنوب:همانگونه که در اظهارات آقای بوهندی درکانال خبری چریف متوجه شدیم ،اظهارات ایشان درحقیقت اعترافی بود برنقش موثر افرادی که در ظلم آشکاربه شهرستان دیر خودرا مقصرنمی دانستند

نوای جنوب: همانگونه که در اظهارات آقای بوهندی درکانال خبری چریف متوجه شدیم ،اظهارات ایشان درحقیقت اعترافی بود برنقش موثر افرادی که در ظلم آشکاربه شهرستان دیر خودرا مقصرنمی دانستند
دریک کلام باید گفته شود شهرستان دیر راقربانی کردندتاپیشینیان خودرا که نقش موثری درانتصاب آنها داشته اندنجات دهند،درحالیکه مسیر رااکنون نیزبه اشتباه رفته اندکه یکی از فرماندارطماع شهرستانهای جنوبی  نیر درتحریک آنان درانتخاب این مسیرنقش پررنگی داشته است،ودراذهان مردم حرکت نسنجیده وظالمانه ی ایشان دراذهان عمومی مردم شهرستانهای دیر وجم باقی خواهدماندونفرین کودکان معصوم این دیارکه متاثرازآلایندگی پارس جنوبی بخشی ازسلامتی ومحیط زیست آنان آسیب دیده است برپیکره ی رنجور ایشان آثارخود رانمایان خواهدنمود،که دراین تحریک، ناشیانه مردم استانهای دیگر رابرخوردارنمودوبخشی ازمردم جنوب استان رامحروم ساخت  ومابعنوان نماینده ی مردم روزی آنها رابه خاطر این ظلم آشکار به پای محاکم قضایی خواهیم کشاند.
ثانیا،جهت استحضارآقای بوهندی عرض نمایم که ارزش افزوده، را باید مالیات بر مصرف دانست و در  صدها کشور دنیا اجرا می شود. مالیات بر مصرف  را هر واسطه ای در  کسب و کار  کالا و خدمات، بایستی از مشتری دریافت  و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور به  عنوان نماینده دولت، واریز کند.
پس اگر مصرف کننده ای نبود مبلغی درکارنبود که بعنوان ارزش افزوده توزیع گرددکه اکنون شما اینگونه بر مردمان همسایه ی خود منت میگذارید،وآنطور که ازسخنان شما بر می آید عسلویه را یک کشور دیگری فرض نموده اید  که  بخاطر ارزش افزوده ای که ازهزاران کالا وخدمات به حساب دولت واریز میگردد منت بر سر شهرداریها ودهیاریهای همجوار میگذارید،پس آن  زمانیکه که پارس جنوبیی وجود نداشت،خدماتی که به شما ونیاکان شمادرگذشته ارائه میشد مگر نه از بیت المال بوده است.مگر نه ازهمین درآمدهای گمرک وشیلات شهرستانهای همجوار شمابوده است،آن زمان همه ی شهرستانهای جنوبی خود راازپیکره ی واحدی میدیدند که مراودات وارتباطات اجتماعی صمیمانه ای باهمدیگر داشته اند وهمه درکنار هم بر سر یک خوان نشسته بودند وباصفا وصمیمیت زندگی خود را میگذراندند،اکنون نبایدزیاده خواهی ها به آن همدلیی که گذشتگان ما داشته اند خدشه ای وارد نماید.مگر سینه چاک کردنهای مرحوم حاجیانی رابرای جلوگیری ازانتزاع عسلویه فراموش کرده اید؟
درپایان این نکته راعرض نماییم که عسلویه را جدای از پیکره ی محدوده ی جغرافیایی جنوب استان نمیتوان دید که کل درآمدش برای خودش باشدچرا که برای احداث این تاسیسات مسیرهای تردد شهرستان دیر براثرترددهای ماشینهای سنگین آسیب های فراوانی دیده اند،وکشاورزی این شهرستان وبزرگترین زیستگاه صیادی این شهرستان نیز تحت تاثیر آلایندگی ناشی ازپارس جنوبی قرار گرفته وکلی آسیب دیده است ،وماعصای موسی هم نداریم،که معجزه کندودریای دیر را از دریای کنگان وعسلویه جدا نماید،همانطوریکه دریای ما درگذشته وحال به هم متصل هست،دلهای مانیز بایداکنون اینگونه باشدودرتوسعه وپیشرفت همدیگر سهیم باشیم.
(سیدمحمدحسینی زاده ،نماینده ی شورای شهرستان دیر درشورای استان)کانال خبری نوای جنوب

برچسب ها:
دیر

نظرات کاربران
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

اخبار استان بوشهر

اخبار استان فارس

اخبار ورزشی

پربازدیدترین اخبار