نوای جنوب
    نگین جنوب
تاريخ انتشار: 25 بهمن 1398 - 21:10

نوای جنوب:بخش عمده ای از حقوق اساسی مربوط به قوه مقننه است. در جمهوری اسلامی ایران محور اساسی حاکمیت ملت از طریق نمایندگانی اعمال می گردد که در مجلس حضور می یابند و تحت شرایط و ضوابطی تصمیم گیر امور مملکت هستند.

 

نوای جنوب:  ویژگی برنامه ها :
1-سیره امام (ره) وگام دوم انقلاب ابلاغیه مقام معظم رهبری (مدظله)
2-وظایف مشخص شده نمایندگی مجلس در فصول مختلف قانون اساسی
3-سند چشم انداز توسعه
4-برنامه ششم توسعه
5- برنامه یک ساله
6-استفاده از نظرات متخصصین، اندیشمندان و صاحب نظران
7-احصای نیازها و بررسی مشکلات حوزه انتخابیه
مقدمه
بخش عمده ای از حقوق اساسی مربوط به قوه مقننه است. در جمهوری اسلامی ایران محور اساسی حاکمیت ملت از طریق نمایندگانی اعمال می گردد که در مجلس حضور می یابند و تحت شرایط و ضوابطی تصمیم گیر امور مملکت هستند.
دوره چهارساله نمایندگی براساس وظایف مشخص شده در قانون اساسی و موارد مندرج در سوگند نامه، فرصت گران سنگی است که می توان از آن در جهت بهبود امور، حفظ حقوق همگان و خدمت به مردم شریف از آن بهره برد.
نماینده با ایتان این سوگند به درون خود،  مراجعه و اصل شفافیت امور را سرلوحه کار خود قرار می دهد و در حفظ امانت سترگی که به عهده او گذاشته شده تلاش بی وقفه را انجام خواهد داد.
نقش و اثرگذاری حوزه انتخابیه حنوب استان بوشهر ( دیر،کنگان ، جم و عسلویه ) در اقتصاد کلان کشور با امعان نظر به حجم سرمایه گذاری انجام شده در صنایع گاز و پتروشیمی غیر قابل انکار می باشد. اما با گذشت حدود دو دهه،  متناسب با این نقش بی بدیل ریل گذاری لازم  صورت نگرفته است .
مشکلات زیست محیطی و به مخاطره افتادن زیست بوم طبیعی منطقه ، که حاصل آن مخاطرات بلند مدت و میان مدت سلامت فردی و اجتماعی ساکنان اعم از افراد شاغل در صنایع و خانواده ها.
عدم اثر بخشی و کارایی مدیریت بازار کار و اشتغال.
فقدان مشارکت ذی نفعان کلیدی در تصمیم سازی ها و طراحی مسیر توسعه.
عدم اثر بخشی و کارایی مدیریت بازار مالی و جذب سرمایه در صنایع پایین دستی و بهره مندی از ظرفیت دریا به عنوان یک مزیت برتر.
عدم توازن ساختاری دستگاه های اجرایی استان با تحولات پارس و در جهت ایفای ماموریت های محوله .
با عطف توجه به موارد یادشده و با آگاهی کامل از نیازها و احصا و دسته بندی آنان توسط کارشناسان خبره و اندیشمند، برنامه چهارساله در چند بخش به شرح زیر تدوین گردیده است تا به یاری خداوند بزرگ و همت و اعتماد مردم شریف، بتوانیم با بهره مندی از ظرفیت های قانونی در اختیار نماینده آن را اجرایی نماییم.
حوزه اقتصادی
1 – اجرایی نمودن تبصره یک ماده 12 احکام برنامه ششم توسعه در جهت تصویب قوانین ارتقای امنیت اقتصادی ، حمایت از سرمایه گزاری ، تولید ، صادرات و اشتغال برای تحقق بهبود مستمر فضای کسب وکار.
2 – استفاده از منابع صندوق توسعه ملی موضوع بندهای 1، 2 و3 تبصره 2 بند " خ" احکام برنامه ششم توسعه برای متقاضیان سرمایه گزاری در منطقه با هدف دستیابی به اشتغال پایدار.
3 – به منظور تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی ) می باشد؛ بهره برداری از ظرفیت های موجود در روستاها و ارتقای منزلت روستاییان عزیز، ردیف های پانزده گانه بندهای " الف " و "ب" ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه با برش منطقه ای اجرایی که شکوفایی و پیشرفت روستاها را به ارمغان خواهد آورد.
کاهش زمان پاسخ به استعلام ها و صدور پروانه ساخت بنگاه های اقتصادی روستایی
•     توسعه خوشه کسب و کار روستایی
•    بافت های فرسوده روستایی
•    بهره مندی حداکثری از معادل ریالی ده درصد ورودی سالانه صندوق توسعه ملی ، برای سرمایه گذاری بخش کشاورزی ، صنایع تبدیلی و تکمیلی با توجه به مزیت نسبی روستاهای حوزه انتخابیه.
•    بهره مندی حداکثری از ردیف های مستقل پرداخت خسارت در لوایح بودجه سالانه، بیمه نمودن محصولات کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی.
•    تلاش مستمر برای بهره مندی از مشوق های صادراتی کالاها به منظور دستیابی به بازارهای هدف.
•    4 - پیگیری لازم جهت تسری برخورداری های قانونی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به فعالین اقتصادی؛ اعم از بازرگانان، تجار و کسبه ی شهرها و روستاهای واقع در محدوده تعریف شده به منظور رونق فضای کسب و کار .
•    5 – تلاش برای احیای بازارچه های مرزی به منظور بهره مندشدن ساحل نشینان از ظرفیت های قانونی بازارچه ها و رونق تجاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس.
•    6 – تلاش برای ایجاد شهرک های حمل و نقل ترکیبی مسافری و باری و بندر خشک با استفاده از ظرفیت تعریف شده در ردیف یک بند "چ" ماده 30 احکام برنامه ششم توسعه.
•    7 – توسعه مشاغل خانگی، بنگاه های زودبازده اقتصادی و تعاونی های تولیدی روستایی و خانواده محور و بهره مند نمودن حوزه انتخابیه  با برش منطقه ای از ظرفیت های مقرر در ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه.
•    8 – حمایت از زنجیره ارزش صنعت نفت وگاز با توسعه متوازن صنایع بالادستی، پایین دستی و صنایع و خدمات مکمل با ارزش افزوده بالا
آموزش عالی
•    1 – اجرایی نمودن بند یک تبصره 7 ماده یک احکام برنامه ششم توسعه برای تقویت بنیه مالی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به منظور تشکیل موسسات و شرکت های 100 % خصوصی دانش بنیان.
•    2– بهره مند نمودن واحدهای دانشگاهی حوزه انتخابیه از محل 60 % درآمد موضوع بند 4 تبصره 7 ماده احکام برنامه ششم توسعه برای توسعه و تجهیز واحدهای دانشگاهی .
•    3 – حمایت جدی از پژوهش های مسئله محور
•    4 – تقویت ارتباط مستمر بخش های علمی منطقه با بخش های صنعت، اقتصادی و اجتماعی به منظور بهره مندی از ظرفیت های پنهان و آشکار و همچنین تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال .

5 – بهره مندی از حداقل 20 % از اعتبار پژوهشی شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی از طریق انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز علمی، با عطف توجه به ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت.
تبصره – به منظور تحقق و اجرایی شدن مفاد چهار گانه و بهره مندی بیشتر از مواد مندرج در برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش عالی  کارگروه تخصصی متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه و دانشجویان از شروع دوره نمایندگی، تشکیل خواهد شد.

توسعه شهری و روستایی
1 – برنامه ریزی برای تحقق و اجرایی شدن وظایف و اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان موضوع ماده 31 به منظور تقویت کمیته های برنامه ریزی چهار شهرستان حوزه انتخابیه و کسب سهم اعتبارات براساس عوامل شاخص پذیر و غیر شاخص پذیر.
2 – پیگیری مستمر  در مرکز کشور با همکاری مدیران دستگاه های اجرایی، فرمانداران، شهرداران، شوراهای اسلامی شهر، روستا و دهیاران زیربط به منظور جذب حداکثری منابع تعریف شده در تبصرهای قانون برنامه.
3 – استفاده و بهره مندی از سیاست های خشکی و دریایی آمایش سرزمین موضوع تبصره 4 ماده 32 و ردیف های 1 ، 2 و3 بند ب ـ تحقق بند ت موضوع 3 % درصد درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز طبیعی؛ مبتنی بر نظام راهبری توسعه سرزمین و برنامه اجرایی آمایش سرزمین در برش منطقه ای.
4 – اعمال نظارت لازم برنحوه توزیع عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع بند یک تبصره ماده 38 قانون مالیات برارزش افزوده به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم شریف منطقه.
5 – 3 %  و 2 % درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز طبیعی مقرر در برنامه ششم و پنجم توسعه به منظور کمک به توسعه مناطق تعریف شده در نظر گرفته شده است، که متاسفانه بودجه تملک و دارایی استان مدتی است تحت تاثیر این درآمد قرار گرفته است. اعمال نظارت لازم و قانونی و تلاش مستمر در جهت عینیت بخشیدن به بودجه سالانه استان.
6 – بهره مندی از (0/27%) مالیات بر ارزش افزوده به منظور توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش بانوان، ورزش روستایی و عشایری، معلولان و جانبازان.
7 – بهره مندی از تسهیلات ارزان قیمت موضوع ردیف های 1 و 2 ، ماده 59 قانون برنامه برای کمک به اقشار کم درآمد شهری و روستایی ، و بافت های فرسوده.
8 – کمک به مبلمان شهری با استفاده از ظرفیت های قانونی.
9- در اولویت قراردادن طرح آبرسانی جم با استفاده از ظرفیت های قانونی و توسعه طرح آب شرین از طریق دریا.
10-توسعه و تقویت زیرساخت های شهرک های نفت و پتروشیمی .
11-توسعه و تقویت زیرساخت های شهرها و روستاهای حوزه انتخابیه.

حوزه فرهنگی و اجتماعی
1 - ایجاد ساز وکارهای مربوطه و تامین اعتبارات لازم در برش منطقه ای؛ به منظور اجرایی شدن خط مشی حضرت امام (ره) و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) موضوع بند الف ماده 37 و همچنین کمک به مراکز تحقیقاتی و آموزسی حوزوی و دانشگاهی و تشکل های فرهنگی ـ اجتماعی مردم نهاد در زمینه اسلام شناسی و ایران شناسی.
2 – کمک به واسپاری و حمایت از سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردم نهاد.
3 – حمایت و بهره مندی از ظرفیت های مقرر در برنامه برای اجرای طرح ها و پروژه های حوزه گردشگری منطقه با رویکرد اشتغالی زایی ویژه جوانان و نخبگان.
4 – توسعه فضاهای مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، فضاهای ورزشی و مقاوم سازی فضاها و توجه ویژه به رشته های ورزشی مختلف و بهرمندی از ظرفیت های مقرر در برنامه.
5-ایجاد سامانه جامع ارتباط مردمی با نماینده(نقدها، پیشنهادها، مشکلات، ایده ها و...)
6- حمایت جدی و تقویت تیم پارس جنوبی جم از طریق مبادی ذیربط.

حوزه صنعت  و محیط زیست
1 – حمایت از رونق تولید، حمایت از صنایع دارای اولویت و توسعه صادرات غیر نفتی و بهره مندی از سپرده گذاری ده درصد سالانه ارزی از منابع ورودی صندوق توسعه ملی.
2 – بهره مندی از ظرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک .
3 – حمایت از فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی و گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در جهت رشد و توسعه منطقه.
4 – الزام و اعمال نظارت قانونی  بر وزارت نفت در خصوص اجرای پروژه ی گازهای مشعل و مهار و کنترل آن با استفاده از ظرفیت مقرر در بند "الف " ماده 48 قانون برنامه.
5 – بهره مندی از ظرفیت موارد مندرج در بند "چ " ماده 38 قانون در جهت اجرای تاسیسات جمع آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهرها و واحدهای تولیدی فاضلاب با آلایندگی بالا.
6- توجه جدی به منابع انسانی جوان، توانا و خلاق و تعمیم شایسته سالاری.
7-بازنگری در اساسنامه شرکت ملی گاز و پتروشیمی.
8- بهبود شرایط کاری کارکنان شرکت های مستقر در منطقه به منظور:
الف) افزایش بهره وری و راندمان تولید.
ب) کاهش هزینه های اقامت.
ج) احترام به شان انسانی، اسلامی و خانوادگی کارکنان.
9- توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی در شهرک هایی که خانواده کارکنان نفت مستقر هستند.

حوزه سلامت
1 – الزام وزارت نفت به مسئولیت های اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهدید کننده سلامت.
2 –  تکمیل، تجهیز و ارتقای خدمات مراکز بهداشتی و درمانی نفت در منطقه
3 – توسعه و تجهیز بیمارستان امام خمینی (ره ) کنگان به عنوان بیمارستان معین صنعت نفت و همچنین بیمارستان های دیر، عسلویه و جم به منظور پوشش بهداشتی و درمانی اهالی منطقه وکارکنان صنعت نفت.
4 – احیای تفاهم نامه ای که بین سه وزارتخانه نفت، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و وزارت رفاه منعقد شده بود و در دوره کنونی به بوته فراموشی سپرده شده است. به ویژه در خصوص ایجاد انگیزه برای جذب پژشکان متخصص و فوق تخصص.

سایر
1 – کمک به تصویب لوایح قوه قضائیه در خصوص تنقیح، اصلاح و رفع خلا های قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و سایر موارد تکلیفی اشاره شده در مواد مندرج در قانون برنامه.
2 – پی گیری لازم در جهت اجرایی شدن تسری سختی کار و شرایط ویژه کارکنان دولت اعم از کشوری و لشکری در حوزه نفوذ پارس.
3 - استفاده از ظرفیت منابع انسانی موجود و شناسایی نیروهای توانمند متخصص و متعهد به منظور گردش افقی و عمودی نیروهای کارآمد.
4 – احیای مصوبه مورخ 26 / 4 / 84  هیات محترم وزیران در خصوص " طرح آمایش نواحی تاثیر پذیر از حوزه گازی پارس " و تاکید بر استقرار دبیرخانه آن .
5- تشکیل کمیته های تخصصی با استفاده از افراد متخصص و اندیشمند در حوزه های مختلف .

برچسب ها:
شیخ موسی احمدی

نظرات کاربران
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

کد امنيتي: [تغيير کد]

اخبار استان بوشهر

اخبار استان فارس

اخبار ورزشی

پربازدیدترین اخبار