کد خبر: 22083 ، سرويس: اخبار استان فارس
تاريخ انتشار: 07 اسفند 1399 - 09:03
تصاویر/ کاکایی‌های شیراز

نوای جنوب:پرندگان مهاجرکاکایی که "مرغ نوروزی" نیز نامیده می‌شوند و زیستگاه آنها بیشتر اروپای شمالی و آسیاست، به دلیل مطبوع بودن آب و هوای شهر شیراز، هرساله زمستان به آب بند نهراعظم بلوار چمران یا همان رودخانه خشک شیراز مهاجرت می‌کنند.

نوای جنوب:

https://www.irna.ir/sd/0039f9e226b5110282656f40576aa03a6d88dbb7204a4b4fc6e35d2132b72ff9dc34b06dd9ac6c0058be130ceb757017.jpghttps://www.irna.ir/sd/7067a3a358c991c7502c872da9c76f2e720849a12b01b2f26d6891d469dc816c4ccf3240129cfb7d42533cb935f30465.jpghttps://www.irna.ir/sd/fa76582dc7e94ffc318fed2a29bd68a5e757b3fa560f7e469422531700bdb4849c6efd54b93932907f455874596bf499.jpghttps://www.irna.ir/sd/bfaf66198e6f1e4d26ff76a350911dab1d2d438132fc8034ac7407369bb6b7c3229fb0991aa98c94074677bb4fc908f1.jpghttps://www.irna.ir/sd/43210775706ef2e4607129735c87651419de28ffa9dee7a07c80161e2c63f8b6a049491123a3f45e8b4bd286e1a20d5c.jpghttps://www.irna.ir/sd/91cb3a382f9f5a0aab4e8a97f9e73f1ddf1fa8ff3c0864185ae6c4d833e6b89dd970fae112346bafaeaa222305d1a46b.jpghttps://www.irna.ir/sd/6dd3486cf59c0590c3c0f83df4245005fc7a366ffd447b17f094e8fdbad53c9c1c6ea738e68793a4756fc34ce86d8c86.jpghttps://www.irna.ir/sd/b31d00141eb428988b6e6d06ba4e94580be91f547feba44a6a01a9c017645367a955343a04e22ac66050cbb24761f81d.jpghttps://www.irna.ir/sd/ad538ab0d2f727633e74a0e0d29ad3aedf070f0434944a6230fcd8f7c1c5a0793074d81d240b5d3491ec6b729accb86c.jpghttps://www.irna.ir/sd/d345ba00e57bf739283c60f8f0c5b95653122eaf5f10b155cac84b737a295c2f7f66d5bb17a856dde7b19a6498d47ab0.jpghttps://www.irna.ir/sd/81f1085f7b99d8c049c6ab4729d34232d41b91251346b0c20ecf338fc573039ff6f3b3d16b276b235ddefd11ef35b01f.jpghttps://www.irna.ir/sd/e43606381ee795dea93b7fac5b072d274a63411aa34ef8bc290a453790245cb8364c47aeb051fcdbb3315a75410fcfc9.jpghttps://www.irna.ir/sd/d138312b3fe8a15ff637fb89c1a0e622947ec4a8af3b86282d0d1f89eaaecf2e92b56b129404346f956e1b1781aadde2.jpghttps://www.irna.ir/sd/2871f5e7773177ec4eec344a2e7679cc40ce13c5b91af648dff522e342efb1bd4970a8ba9f23516027637a90646225f4.jpghttps://www.irna.ir/sd/ab2520e2667b5aa778122a4b92a9db3d43ca5cc81ede5d3cafc567a84ea77055c31c5c0ae5859236936d7c23a8f41df6.jpghttps://www.irna.ir/sd/56534dbb83ed524bc94d80d3ec82c060d44f365be5be401eaebe83949946d0a85903dcc52c6cd947f8f07e8712142670.jpghttps://www.irna.ir/sd/c0f3ba4afbbe9e2915cc4978ae4f1d04c03898d45fd311e8ebed8d3fddf1174ed62d41853434dace12e6075623df07c0.jpghttps://www.irna.ir/sd/81969449afe082e7839b9d0aa44ac07940434b0e2c8aff067cdded13d37c5b4812b05e97af83dddbd122c5a7a858aeb1.jpghttps://www.irna.ir/sd/3d32d6414229ea14969a6602431024fff382a38338a95ae6dd92a7f3c616c791844d96810481992da3101ee74b408f2a.jpg

لينک خبر:
http://www.navajonob.ir/fa/posts/22083