کد خبر: 13556 ، سرويس: اخبار استان بوشهر
تاريخ انتشار: 01 فروردين 1399 - 06:04
تصاویر/ بازار گل بوشهر در شب عید کرونایی

نوای جنوب:

نوای جنوب:

بازار گل بوشهر در شب عید کروناییبازار گل بوشهر در شب عید کروناییبازار گل بوشهر در شب عید کروناییبازار گل بوشهر در شب عید کروناییبازار گل بوشهر در شب عید کروناییبازار گل بوشهر در شب عید کروناییبازار گل بوشهر در شب عید کروناییبازار گل بوشهر در شب عید کروناییبازار گل بوشهر در شب عید کروناییبازار گل بوشهر در شب عید کروناییبازار گل بوشهر در شب عید کروناییبازار گل بوشهر در شب عید کروناییبازار گل بوشهر در شب عید کرونایی

لينک خبر:
http://www.navajonob.ir/fa/posts/13556