کد خبر: 13429 ، سرويس: سایر اخبار
تاريخ انتشار: 25 اسفند 1398 - 12:00
تصاویر/ رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری

نوای جنوب:ضدعفونی کردن بلوار الغدیر تهران و محلات اطراف (یافت آباد) و رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری توسط آتش نشانی تهران را نشان می‌دهند.

نوای جنوب:

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019664.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019665.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019666.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019668.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019669.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019670.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019671.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019672.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019673.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019674.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019676.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019677.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019678.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019679.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019681.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019683.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019684.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019685.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019686.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019687.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019688.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019689.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019690.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019691.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019692.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019693.jpghttps://img9.irna.ir/d/r1/2020/03/11/4/157019694.jpg

لينک خبر:
http://www.navajonob.ir/fa/posts/13429