کد خبر: 12785 ، سرويس: ستون راست
تاريخ انتشار: 24 بهمن 1398 - 00:54
اذربان
حاج علی آذربان کاندیدای یازدهمین دوره مجلس از دشتستان

نوای جنوب:حاج علی آذربان کاندیدای یازدهمین دوره مجلس از دشتستان

نوای جنوب:


لينک خبر:
http://www.navajonob.ir/fa/posts/12785